WOZ verlagen

Lagere WOZ waarde gevaar voor huizenbezitters?

  • Bankencrisis,
  • Europa in problemen,
  • hypotheekrenteaftrek bedreigd,

zomaar een aantal zaken die de huizenmarkt in Nederland sinds 2008 in zijn greep houden. Gevolg daarvan is, dat de huizenprijzen dalen en dat het einde nog niet in zicht is. In verband daarmee daalt ook de WOZ waarde van de woningen, met een positief effect op de inkomstenbelasting en de gemeentelijke belastingen.

WOZ aanslag

Ook worden woningeigenaren in het begin van het jaar, als de Nieuwe WOZ aanslag van de gemeente in de bus valt, door de media erop gewezen dat het kan lonen, om bezwaar aan te tekenen als men de aanslag te hoog vind.

Maar is dat wel altijd zo voordelig? Voor huiseigenaren met een overwaarde op hun huis geldt dat zeker. Maar voor de starter of de eigenaar die zijn woning in 2007 op de top van de markt kocht en mogelijk in 2017 zijn 10 jaar vastgezette hypotheekrente opnieuw moet vastzetten?

Het zou zomaar kunnen dat het verschil tussen de WOZ waarde van de woning en het openstaande hypotheekbedrag 25 % negatief is.

Nu banken hun buffers moeten vergroten en op zoek zijn naar extra inkomsten zoals recentelijk de verhoogde kosten voor betalingsverkeer en de opslag op de Eurobor rente, is niet uit te sluiten dat de bank een opslag gaat rekenen, omdat de waarde van het huis niet meer dekkend is voor de openstaande schuld.
De verlaagde WOZ waarde na Uw gewonnen bezwaarschrift zou dan wel eens een hele dure sigaar uit eigen doos kunnen zijn.