All posts by taxatie

Woz waarde

Wat betekent: WOZ waarde

WOZ waarde is de afkorting van wet Waardering Onroerende Zaken. Dit is een Nederlandse wet die bestaat sinds 1994 en is pas in 1997 landelijk ingevoerd.

De WOZ waarde regelt in heel Nederland de waardering van allerlei onroerend goed. Deze wet is ingevoerd ten behoeve van de belastingdienst. Voordat de WOZ namelijk bestond, moest men zelf de waarde van een eigen woning of andere onroerende zaken bij de belastingaangifte vaststellen. Dit leidde echter tot complicaties en onenigheden ten opzichte van de belastingdienst, met als gevolg vele rechtszaken. Met de WOZ waarde kan de overheid nu voor een aantal belastingen deze vaste waarden aanhouden.

Wanneer een WOZ beschikking

Indien u eigenaar van onroerend goed bent, ontvangt u aan het begin van ieder jaar een WOZ beschikking van uw gemeente. In deze WOZ beschikking staat de waarde van uw onroerend goed vermeld, zoals de gemeente dat heeft vastgesteld. De gemeente stelt die waarde vast aan de hand van een taxateur in dienst van het Kadaster.

Deze taxateurs bepalen de waarde van uw onroerend goed niet op exact dezelfde manier zoals een taxatie die uzelf bij koop of verkoop van onroerend goed laat uitvoeren.

De berekening wordt op een meer globale manier vastgesteld. Het gaat hier namelijk slechts om een richtlijn voor waardebepaling. De waarde in de WOZ beschikking wordt door meerdere instanties gebruikt om de nodige belastingheffingen aan u op te leggen. Belastingen zoals:

 • Onroerende zaak belastingen
 • Waterschapsheffingen.
 • Eigen woning forfait voor de inkomstenbelasting.

Hoe hoger de waarde die in de beschikking staat, des te meer u zult moeten betalen aan de diverse belastingen. Is dus de waarde die in de beschikking staat volgens u te hoog, laat deze dan herberekenen. Dit te hoge eigen woning forfait kan ook van invloed zijn op de executiewaarde.

Kan ik ook bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ waarde van uw onroerend goed, zult u eerst bezwaar moeten maken alvorens er een herberekening gemaakt kan worden. Om bezwaar te gaan maken aan uw gemeente, kunt u een WOZ jurist raadplegen. Deze juristen zijn gespecialiseerd in onroerend goed zaken. Indien u in de bezwaarprocedure met de juiste feiten en argumenten komt, wordt de WOZ waarde meestal door de gemeente om laag bijgesteld. Wel is belangrijk dat tijdens deze bezwaar procedure de gestelde termijnen in acht worden genomen. Meestal staat hier nadat u een WOZ beschikking heeft ontvangen zes weken voor.

Hoe controleer ik of WOZ waarde klopt

De WOZ waarde die u dit jaar ontvangt, is vastgesteld op 1 januari van het vorige jaar. Dit is namelijk de waarde peildatum. Omdat het u behoorlijk veel geld kan kosten als u te veel betaald, kunt u controleren of deze waarde wel klopt. Dit kunt u doen door woningen te vergelijken, die verkocht zijn op de peildatum. Hier zijn de volgende manieren voor:

 • Taxatie rapport opvragen bij de gemeente.
 • De koopsomtelefoon van het gemeentelijke kadaster bellen.
 • Een koopsommen overzicht downloaden.

Wie berekent de WOZ waarde

De WOZ waarde wordt uitgerekend aan de hand van kadaster gegevens. De WOZ waarde wordt dus niet door de gemeente zelf maar door het kadaster gedaan. Het kadaster is namelijk een losstaand onderdeel van de gemeente. Deze waardebepaling gebeurt sinds 2007 jaarlijks en wordt uitgevoerd door taxateurs in dienst van het kadaster. Er wordt bij deze waarde bepaling niet zo zeer naar de staat van het onroerend goed gekeken, maar naar de omgeving en oppervlakte van het object.

Executiewaarde

Welk doel heeft de executiewaarde

De executiewaarde is de waarde die onroerende goederen bij gedwongen verkoop zullen opbrengen. Bij iedere vorm van onroerend goed, is de executiewaarde bekend. Deze waarde is meestal tussen de 80 en 90 % van de taxatiewaarde.

Dit is afhankelijk van de leeftijd van het onroerend goed. Gedwongen verkoop kan om de volgende redenen voorkomen:

 • Indien de hypotheek om welke reden dan ook niet meer betaald kan worden.
 • Er is een echtscheiding en binnen bepaalde tijd moet de woning verkocht worden.(boedelscheiding).
 • Indien er veel schulden zijn en er volgt een beslaglegging.

In al deze gevallen wordt de executiewaarde gebruikt als richtlijn voor de vraagprijs die wordt ingezet. De executiewaarde is echter ook van belang voor de aanvraag van een hypotheek. Veel hypotheek verstrekkers zullen namelijk geen hypotheek verstrekken die boven de 90% van de executiewaarde uitkomt.

Zijn er ook uitzonderingen

De executiewaarde is voor hypotheek verstrekkers van belang omdat dit een stuk zekerheid geeft voor het geld dat geleend wordt. Verstrek je namelijk een hypotheek die 80% van de executiewaarde is, dan is er ten opzichte van de taxatiewaarde een zeer ruime marge. Op deze manier heeft de hypotheek verstrekker een grote kans om bij gedwongen verkoop het geleende geld terug te krijgen. Er zijn echter bij het vaststellen van een hypotheek ook uitzonderingen ten opzichte van de executiewaarde. Sommige hypotheekverstrekkers zijn namelijk bereid om zelfs 125% van de executiewaarde te verstrekken.

Starters

Deze uitzondering wordt meestal verleend aan starters. Starters zijn mensen die voor de eerste keer een huis kopen en verder nog geen bezittingen van omvang hebben. Omdat zij dus meestal zelf niets in kunnen brengen en extra kosten zoals kosten koper niet kunnen betalen, wordt er aan deze mensen een top hypotheek, die wel 125% van de executiewaarde kan zijn, verstrekt.

Wie bepaalt hoogte van executiewaarde

De executiewaarde kan pas bepaald worden, nadat er een taxateur is geweest. Heeft u een woning gevonden die aan uw wensen voldoet, dan wordt de taxateur ingeschakeld om te kijken wat de huidige waarde van die woning is. Deze waarde is van belang, zodat u niet te veel gaat betalen. Is deze taxatiewaarde bekend (net zoals de Woz waarde, dan wordt er aan de hand van de ligging en de leeftijd van de woning een executiewaarde vastgesteld. Deze executiewaarde is dan tussen de 70 en 90 % van de taxatiewaarde. Deze executiewaarde kunt u dan gebruiken om de hypotheek aan te vragen.

Welke soorten executiewaarde bestaan er

Er zijn diverse soorten van executiewaardes. Zo is de executiewaarde van een nieuwbouw woning hoger dan die van een bestaande woning. Verdere verschillen zijn:

 • De executiewaarde in verhuurde staat. Dit is de waarde die een woning bij gedwongen verkoop opbrengt, in verhuurde staat.
 • De executiewaarde die vrij van huur en gebruik is. Dit is de waarde van een woning die niet meer bewoond en verhuurd wordt, bij gedwongen openbare verkoop.

Wanneer voordeel met executiewaarde

Doordat de executiewaarde te laag is, kan het zijn dat u niet genoeg hypotheek krijgt om de woning van uw dromen te kopen. In dit geval kan het handig zijn om een taxateur te nemen, die gekoppeld is aan de aankoopmakelaar die u heeft. Omdat deze taxateur dan ook belangen bij de aankoop heeft, kan een taxatierapport nog eens kritisch worden bekeken en wellicht omhoog worden bijgesteld. Doordat dan de executiewaarde ook omhoog gaat, kan het zijn dat de hypotheek wel voldoende is voor de aankoop.

Taxateurs

Welke taken verricht een taxateur

Er zijn tal van redenen waarom het belangrijk kan zijn om te weten wat de waarde van uw woning is. De taxateur is diegene die u dan moet inschakelen. Een taxateur maakt namelijk het taxatie rapport en weet precies waar hij naar moet kijken.

Omstandigheden waar een woning taxateur naar kijkt zijn:

 • De plaats en vooral ook in welke buurt zich een woning bevindt.
 • Er wordt goed naar de omgeving gekeken en gelet op de factoren zoals; bestemmingsplan, winkelcentra, bereikbaarheid, etc.
 • Er wordt gekeken naar de staat waarin de woning verkeerd. Zijn de constructie en kwaliteit van de materialen waaruit het huis bestaat goed.
 • Is de woning functioneel qua indeling.
 • Is de woning energiezuinig en goed geïsoleerd.
 • Wat is de oppervlakte en de inhoud.
 • Zijn er nog rechten of plichten die op de woning en de grond rusten zoals bijvoorbeeld erfpacht.

Waarom een plaatselijke taxateur

Om de juiste waarde te kunnen schatten van uw woning, moet een taxateur goed op de hoogte zijn van de regionale en plaatselijke omstandigheden. Daarnaast is het van belang dat de taxateur een goede kennis heeft van de markt en de ontwikkelingen van de woningmarkt in het gebied waar de woning zich bevindt. Om deze zaken allemaal goed te kunnen vaststellen, eisen de geldverstrekkers voor hypotheken, dat de taxateur gevestigd is in het gebied waar de te taxeren woning zich bevindt. Wat de afstand van de vestiging van de taxateur en de woning mag wezen, kan per geldverstrekker verschillen. De meeste geldverstrekkers eisen een taxateur binnen een straal van 20 km van uw woning. Let op; er zijn enkele geldverstrekkers zoals o.a. de Postbank, die en straal van 10 km eisen. Door deze regels zult u dus altijd zeker weten dat uw woning op de juiste waarde bij vrije verkoop (en ook de executiewaarde correct wordt geschat.

Een taxateur via internet aanvragen

Een taxateur via het internet aanvragen, behoort tegenwoordig tot de mogelijkheid. Vraagt u bijvoorbeeld een taxateur aan bij taxatievergelijk.nl, dan krijgt u de volgende garanties:

 • Alle taxateurs die worden aanbevolen zijn aangesloten bij de brancheorganisaties: NVM, VBO of VastgoedPro.
 • De taxateurs staan ingeschreven in het register VastgoedCert of SCVM.
 • Het taxatie rapport voldoet altijd aan de normen van het laatst uitgegeven model taxatie rapport, dat vastgesteld is door het CHF.
 • Taxatievergelijk.nl is bij het NWWI aangesloten.
 • De taxatie rapporten worden door alle geldverstrekkers goedgekeurd.
 • De actuele Woz waarde is gecontroleerd bij de gemeente.

Moet een taxateur zich aan regels houden

Het CHF staat voor Contactorgaan Hypothecair Financiers. Deze overkoepelende organisatie heeft met alle organisaties in Nederland op het gebied van vastgoedtaxaties, overeenstemming bereikt over het model taxatie rapport. Aan dit model taxatie rapport moet iedere taxateur in Nederland zich houden. Dit betekent tevens dat alle banken en andere geldverstrekkers alleen nog dit model taxatie rapport accepteren. Om dit rapport volledig en goed in te kunnen vullen, moet een taxateur bij de betreffende gemeente een grote hoeveelheid aan gegevens opvragen.

Waar vind ik de beste taxateurs

Indien taxateurs zijn aangesloten bij brancheorganisaties en ingeschreven staan in het SCVM of VastgoedCert, kan en mag er geen verschil in kwaliteit van de taxateur zijn. Heeft u een taxateur nodig omdat u een woning wilt kopen, vraag dan aan uw geldverstrekker welke eisen zij aan de taxateur stellen en of ze een taxateur kunnen aanbevelen. Op het internet kunt u echter ook tal van taxateurs vinden, die binnen de juiste afstand van de te taxeren woning zijn gevestigd. Dit is meestal binnen de 20 km.

Rapportage online inzien

Een goede taxateur zorgt voor een online backup van uw rapport, zodat u 24 uur per dag uw rapport kan raadplegen.

Taxatie woonhuis

Waarom een woning taxatie goedkoper kan

Meestal wordt een woning getaxeerd, omdat er een aanvraag moet worden gedaan van een hypotheek. In veel gevallen wordt er dan niet gedacht aan de kosten van het taxatie rapport en de taxateur.

Er wordt dan een taxateur in de omgeving gezocht en er wordt veelal vanuit gegaan, dat taxateurs allemaal vergelijkbare kosten met zich meedragen. Er bestaan echter meerdere mogelijkheden om op de kosten van de taxateur te besparen. Laat u namelijk de hypotheekadviseur of de hypotheekverstrekker een taxatie regelen, dan zult u duurder uit zijn omdat deze provisie krijgen van het desbetreffende taxatiebureau.

Regel dus zelf een taxateur en vergelijk de nodige taxateurs. Op het internet een taxatiebureau regelen kan tevens veel in de kosten schelen, doordat u ze dan op prijs kunt selecteren. Neemt u een makelaar taxateur, dan heeft u alles onder een dak, wat inhoud dat dit behoorlijk in de kosten kan schelen.

Taxatie woonhuis met eigenhuis.nl

Eigenhuis.nl heeft een eigen taxatieservice. Door deze service wordt u de mogelijkheid geboden om een taxatieopdracht te plaatsen. Eigenhuis.nl/taxatieservice werkt als volgt:

 • 1ste stap: door een aanvraag formulier in te vullen geeft u een taxatie opdracht, deze wordt dan verzonden naar NBTO (Nederlands Bureau Taxaties Onroerende zaken).
 • 2e stap: u ontvangt een bevestiging per E-mail van NBTO.
 • 3e stap: een geschikte taxateur neemt contact met u op.
 • 4e stap: via eigenhuis.nl/taxatiegegevens, kunt u uw taxatie aanvraag volgen. Er wordt naar gestreefd om het taxatie rapport binnen 5 dagen gereed te hebben.
 • 5e stap: is de waardebepaling afgerond, dan krijgt u een E-mail bericht waarin u de mogelijkheid krijgt om een machtiging tot betaling te geven. Is de betaling ontvangen, dan kunt u het taxatie rapport op de website van eigenhuis inzien en ontvangt u het rapport in tweevoud per post.

5 jaar een indexatierapport ontvangen

Bent u lid van de vereniging eigenhuis en heeft u na 1 januari 2009 via eigenhuis een taxatie laten uitvoeren, dan heeft u 5 jaar lang recht op een indexatierapport. Dit rapport kunt u dan jaarlijks online ontvangen. In dit indexatierapport staat de geïndexeerde waarde van uw woning. Een geïndexeerde waarde is de taxatiewaarde waarbij rekening is gehouden met de economische ontwikkelingen op de huizen markt en de ontwikkelingen in de regio waar de woning zich bevindt. Op deze manier blijft u precies op de hoogt wat de waarde van uw woning is.

Een verzorgde taxatie door taxatie.nl

Taxatie.nl is tevens een aanbieder van taxaties en taxateurs via internet. Hoewel taxatie.nl niet de goedkoopste is als het om taxaties gaat, durft taxatie.nl wel een zeer hoge kwaliteit te garanderen. Daarnaast is de prijs wel scherp, indien u kijkt naar de werkzaamheden die taxatie.nl allemaal voor u verricht. Op de site van taxatie.nl wordt u online begeleid en is het zeer eenvoudig om een taxatie opdracht te geven.

Wat kost een internet aanvraag

Taxatie bedrijven die via internet werken en een taxatie regelen via NBTO, brengen naast hun eigen kosten allemaal het vaste tarief van NBTO in rekening. De kosten die NBTO rekent voor een taxatie rapport, bedraagt het vaste tarief van 0,2% van de getaxeerde verkoopwaarde, met een minimum van € 185,-. Dit is allemaal zonder BTW en eventuele extra kosten van verschotten en leges. Extra werkzaamheden door NBTO kosten € 125,- per uur extra. Kijk voor exacte informatie op de website van NBTO. Wat de internet bedrijven aan extra courtage vragen is verschillend. Informeer hier naar voordat u een taxatie offerte tot woning taxeren aanvraagt.

Taxatie woning

Wanneer exclusieve taxatie

Er zijn diverse taxatie bureaus die gespecialiseerd zijn in het taxeren van kostbare en dure onroerende goederen. “Exclusieve Taxatie” is zo’n bedrijf dat gespecialiseerde taxateurs op dit gebied in huis heeft. Dit taxatie bureau zorgt ervoor dat er een taxateur komt, die plaatselijk zeer goed bekend is.

Daarnaast weten deze taxateurs welke bestemmingsplannen er zijn en hoe de huizen markt in de omgeving is. Niet alleen duurdere huizen worden getaxeerd, maar landgoederen en landhuizen vallen daar ook onder. Taxateurs van Exclusieve Taxaties zijn allemaal volledig gecertificeerd, zodat het taxatie rapport door iedere geldverstrekker en aankoopmakelaar geaccepteerd wordt.

Ondanks de exclusiviteit en dat het veelal om enorme bedragen gaat, is Exclusieve Taxaties snel en niet duur. U heeft namelijk al binnen 5 dagen na de taxatie het taxatie rapport in huis en de kosten van een exclusieve taxatie bedragen € 325,- , dit is inclusief BTW en alle bijkomende kosten. Er wordt zelfs een korting van € 50,- gegeven bij woningen onder de zes ton.

Hoe werkt taxatie in het buitenland

Wilt u een woning in het buitenland laten taxeren voor de waardebepaling, dan kunt u er niet zomaar vanuit gaan dat het in dat betreffende land op precies dezelfde manier gaat dan in Nederland. Bij het kopen van een woning in het buitenland is het van belang, dat u een geldig taxatie rapport krijgt. Een geldig taxatie rapport heeft u namelijk nodig indien u een hypotheek wilt nemen. Buitenland hypotheek is een Nederlandse organisatie die taxaties in het buitenland regelt, waarbij het taxatie rapport in het land waar u het huis koopt, geldig is voor de hypotheekverstrekkers. Landen waar “buitenland hypotheek” taxaties regelt zijn:

 • Duitsland,
 • België,
 • Frankrijk,
 • Spanje en
 • Italië.

Natuurlijk zijn er wel meerdere landen en mogelijkheden voor betrouwbare taxaties. Een vereiste is echter wel dat er dan geen taal barrière is. Zorg dat u zich altijd goed verstaanbaar kunt maken en de taxateur goed begrijpt. Daarnaast is het belangrijk om de referenties van een taxateur in het buitenland, goed na te trekken en te vragen bij locale banken wat de eisen zijn.

Wanneer taxatie bij onteigening

In Nederland bestaat de onteigeningswet. Deze wet bepaald dat de gemeente of het rijk onder bepaalde omstandigheden een eigenaar van zijn onroerend goed kan onteigenen. Dit wordt gedaan om bouwplannen te verwezenlijken, maar ook om onbewoonbaar verklaarde woningen te verwijderen. Meestal zal er eerst worden geprobeerd regelrecht met de eigenaar een financiële regeling te treffen. Lukt dit echter niet, dan moet er getaxeerd worden zodat de rechter een uitspraak voor schadeloosstelling kan doen.

Moet ik mij naar de taxatiewaarde richten

Een taxatie prijs is belangrijk, zodat u weet welke prijs u voor uw woning kunt vragen, maar ook om te weten welk bod u kunt uitbrengen op een woning. U bent echter niet verplicht om zich aan de waardebepaling van een woning te houden. Vraagt u veel meer of biedt u veel meer voor een woning dan de taxatiewaarde, zonder dat u rekening hoeft te houden met een hypotheek, dan is dat geen probleem. U moet zich echter wel aan de taxatiewaarde houden, indien u afhankelijk bent van een hypotheek. Taxatiewaarde en de bijbehorende executiewaarde is voor de hypotheek verstrekker namelijk belangrijk om zekerheid te kunnen inbouwen.

Welke invloed heeft de taxatie waarde

Indien u eenmaal een woning bezit en u bent niet van plan om te verkopen, dan heeft de taxatiewaarde van uw woning niet veel invloed op uw lasten en kosten voor de woning. De taxatiewaarde is alleen van invloed wanneer u een 2e hypotheek wilt of van plan bent te verkopen. Tevens heeft de taxatie waarde invloed op de onroerend goed belasting die u betalen moet.

Makelaar taxateur

Waarom een makelaar taxateur bij verkoop

Heeft u besloten om uw huis te verkopen, dan zult u geconfronteerd worden met een groot aantal belangrijke zaken. U zult namelijk de juiste prijs voor uw woning willen hebben en de nodige risico’s willen vermijden.

Een makelaar taxateur heeft veel kennis van de plaatselijke woningmarkt en zal door middel van zijn expertise op het gebied van zowel makelaardij als taxatie, advies geven over de te vragen verkoopprijs.

Een makelaar taxateur zal de volgende onderwerpen met u doornemen:

 • De presentatie van de woning en het regelen van de bezichtigingen.
 • Alle uitgangspunten voor de verkoopopdracht worden goed door genomen.
 • Het opmaken van een taxatierapport.
 • De onderhandeling over de verkoop en het opstellen van de koopakte.
 • De uiteindelijke overdracht van de woning.

Wanneer een makelaar taxateur bij aankoop

Een huis aankopen zal ongetwijfeld een van de grootste aankopen zijn die u in uw leven doet. Omdat dit zo’n flinke stap is die u niet zomaar even iedere dag doet, is het van groot belang dat u een goede adviseur heeft. Met een makelaar taxateur heeft u die adviseur in huis, die werkelijk overal voor kan zorgen. Op deze manier kunt u zonder al te veel risico’s opzoek gaan naar uw droomhuis, zonder dat u te duur uit zult zijn. Een makelaar taxateur adviseert tijdens het hele aankoop traject. Het grote voordeel van een makelaar taxateur is, dat hij tevens voor het taxatierapport zorgt. Dit rapport is namelijk ook van belang voor de hypotheekverstrekker. Het aankopen van een woning is een leuke periode, maar kan ook zeer zeker de nodige drukte en stress met zich meebrengen. Door een makelaar taxateur in te schakelen, geeft u zichzelf meer rust en zekerheid.

Waar wordt met taxatie naar gekeken

De makelaar taxateur zorgt naast de begeleiding van de aan- of verkoop van een woning, tevens voor de juiste taxatie. Deze taxatie wil niets anders zeggen dan wat een huis waard is. Zaken waar bij een taxatie naar worden gekeken zijn:

 • De indeling van de woning, de woonoppervlakte, de inhoud van de woning en de locatie.
 • De actuele marktsituatie, bouwkundige staat, Woz waarde, milieu aspecten en achterhalen van het bestemmingsplan.

Waar moet een makelaar taxateur aan voldoen

Zorg dat u een makelaar taxateur neemt, die is aangesloten bij de juiste overkoepelende organen. Enkele erkende overkoepelende organen zijn:

De NWWI. Deze onafhankelijke organisatie is opgericht om consumenten en financiers meer zekerheid te kunnen bieden over de waarde van hun huizen. Tevens streeft dit onafhankelijke instituut voor een gezonde kwaliteits- prijsverhouding.
Het VastgoedCert. Goede makelaar taxateurs moeten voldoen aan de eisen van VastgoedCert. Bij VastgoedCert zijn meerdere branche organisaties aangesloten zoals; NVM, LMV, RVT en NVR.

De voordelen van een makelaar taxateur

Er zijn tal van voordelen, indien u een makelaar taxateur neemt. Het grootste voordeel is dat u bij de aan- of verkoop van een woning, alles onder een dak heeft. Op deze manier kunt u onderhandelen over de prijs van de makelaar taxateur en op een voordelige manier van de vele diensten die in zijn pakket zitten gebruik maken. Een ander groot voordeel is het belang van de makelaar taxateur voor de koop of verkoop van de woning. Of de hypotheek verstrekt wordt hangt namelijk vaak af van het taxatie rapport. Het taxatie rapport, dat dus van dezelfde makelaar afkomstig is.

Aankoopmakelaar

Waarom een aankoopmakelaar

Indien u gebruik gaat maken van een aankoopmakelaar, zult u de kosten voor deze makelaar ruim terug verdienen. Schakelt u namelijk een erkende aankoopmakelaar in uit de omgeving waar u een woning wilt kopen, dan heeft deze veel kennis en ervaring van de locale woningmarkt.

Door deze deskundigheid bespaart u veel geld omdat:

 • De woning tegen de voordeligste prijs wordt aangekocht.
 • Er inzicht is in de waarde van de woning.
 • Een aankoopmakelaar inzicht heeft in allerlei belangrijke informatie over verborgen gebreken, bestemmingsplan en de staat van de woning.
 • Er professioneel wordt onderhandeld terwijl alle voorwaarden in acht worden genomen.
 • U koopt met een grote mate van zekerheid en tijdwinst.
 • De aankoopmakelaar alleen uw belangen zal behartigen.

Welke werkwijze heeft een aankoopmakelaar

Gaat u gebruik maken van een aankoopmakelaar, dan draagt deze aankoopmakelaar zorg voor de volgende werkzaamheden:

 • Hij maakt afspraken voor bezichtigingen en hij zal de woning samen met u bezichtigen
 • Hij zal u kunnen bijstaan bij de waardebepaling.
 • U wordt geadviseerd of de vraagprijs van de woning reëel is.
 • Hij voert een onderzoek uit bij het kadaster (bestemmingsplan, erfdienstbaarheden).
 • Hij onderhandelt namens u op professionele wijze.
 • Hij zal de koopovereenkomst grondig met u doornemen en controleren en er wordt zorg gedragen voor de ondertekening van de overeenkomst.
 • Hij geeft advies over een goede en voordelige notaris.
 • Indien u het wenst, geeft hij een onafhankelijk en vrijblijvend hypotheek advies.
 • Hij legt uit wat de executiewaarde bij gedwongen verkoop zal zijn.
 • Hij geeft advies over een taxatie van de woning voordat de financiering wordt geregeld.
 • Hij voert allerlei controles uit ten aanzien van overeenkomsten en aktes en hij is uw woordvoerder en adviseur bij notariële zaken.
 • Deze makelaar informeert bij de gemeente naar de Woz waarde

Hoe vaak gaat de aankoopmakelaar mee

Indien u een woning heeft gekozen, gaat u samen met de aankoopmakelaar de nodige onderhandelingen verrichten. Nu kan het zijn dat dit niet tot een aankoop leidt of dat u om andere redenen van de aankoop afziet. In dit geval kunt u de meeste aankoopmakelaars zonder extra kosten opnieuw inschakelen bij het volgende huis van uw keuze. In de meeste gevallen wordt een aankoop met een goede aankoopmakelaar na 1 of 2 keer wel goed afgerond. Is het echter zo dat u na 2 keer nog geen succesvolle aankoop heeft gedaan, dan zullen de meeste aankoopmakelaars u een extra bedrag van rond de € 200,- in rekening brengen.

Wat kost een aankoopmakelaar

De prijs die een aankoopmakelaar kost wordt ook wel courtage genoemd. Deze courtage is in de meeste gevallen een percentage van de koopsom van de woning. Hoe hoger de koopsom is, hoe hoger het bedrag dat je kwijt bent aan de aankoopmakelaar. Deze courtage kan per aankoopmakelaar enorm variëren tussen de 0,5 en 2 %. De hoogte van de courtage is ook afhankelijk van de diensten die je van de aankoopmakelaar verwacht. Onderhandelen over de courtage kan natuurlijk altijd, doe dit echter wel voor dat u gebruik van zijn diensten gaat maken.

Regionale verschillen

Woont u in de randstad? De makelaars daar zijn overwegend duurder dan hun collega’s in het noorden of oosten van het land. Wist u dat een makelaar Almelo bevoegd en bereid is uw woning te taxeren? En dat deze makelaar uit Almelo dat vaak goedkoper kan dan zijn collega’s uit de Randstad. Dat bespaart uw eer geld.

Een aankoopmakelaar voor zoekopdrachten

U kunt een aankoop |makelaar ook inschakelen indien u nog helemaal geen woning heeft gevonden. Heeft u namelijk bepaalde wensen voor een woning, dan kunt u deze wensen aan de aankoop makelaar kenbaar maken, zodat deze voor u naar de juiste woning opzoek gaat. Op deze manier bespaard uzelf veel tijd en door de kennis van de aankoopmakelaar worden u woningen aangeboden, die perfect voldoen aan uw wensen.

Taxatie Amsterdam

Taxatie in Amsterdam

Heb jij een woning in Amsterdam en wil je deze woning gaan verkopen? Of misschien wil je wel heel erg graag in Amsterdam gaan wonen, maar ben je momenteel nog op zoek naar een geschikte woning.

Voor zowel het kopen als verkopen van een woning in Amsterdam is het erg aan te raden om een huis te laten taxeren. Een taxatie betekent dat er gekeken wordt naar wat een woning waard is. Hierop is tevens de woz waarde die door de gemeente wordt vastgesteld gebaseerd.

Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de woning, hoe modern en dus verkoopbaar de woning is. Maar er wordt ook met andere factoren rekening gehouden, zoals de ligging van de woning. Als de woning bijvoorbeeld in de Bijlmer ligt in Amsterdam in plaats van in het centrum van Amsterdam, dan zal een woning die precies hetzelfde is toch een stuk minder waard zijn.

Het belang van een taxatie

Het laten doen van een taxatie als je je huis wilt verkopen in Amsterdam is heel erg belangrijk. Een taxatie geeft je namelijk een beeld van wat je voor een woning kunt vragen. Bied je je huis voor te weinig geld aan, dan snijdt je jezelf behoorlijk in de vingers, omdat je een hoop meer geld aan je huis had kunnen verdienen. Vraag je te veel geld voor je woning, dan krijg je hem niet verkocht. Wat er weer kan zorgen dat je bijvoorbeeld dubbele maandlasten moet gaan betalen. Voor het kopen van een woning geldt hetzelfde. Een taxatie kan laten zien of jullie te weinig of te veel gaan bieden voor een huis. Bied je te weinig, dan is de kans groot dat de woning aan je neus voorbij gaar. Bied je te veel voor de woning, dan ben je eigenlijk een dief van je eigen portemonnee.

Amsterdam, een stad met vele gezichten

Amsterdam is een hele interessante stad voor taxateurs. Amsterdam kent hele mooie woningen van bijvoorbeeld de jaren ’30, met een erg karakteristieke stijl. Hierdoor zijn dit soort woningen extra veel geld kwijt. Zeker als ze ook nog eens in het centrum liggen. Verder kent Amsterdam ook vele nieuwbouwprojecten. Hierbij is het weer erg interessant om in te kunnen schatten wat deze woningen waard gaan zijn, rekening houdende met de ligging en wat voor soort buurt het zal gaan worden.

Taxatie Den Haag

Taxatie Den Haag

Wil jij ook jouw huis voor een goede prijs verkopen? Een taxatie door een onafhankelijk expeert kan hierbij helpen. Hoe? Dat lees je hieronder! Een taxatie is eigenlijk niks anders dan dat je iemand laat bepalen wat een object waard is. Vaak gaat het dan om onroerend goed, zoals een zakelijk gebouw of het huis waarin je woont.

In Den Haag worden dagelijks veel taxaties gehouden, er zijn dan ook vele taxateurs werkzaam in de regio Den Haag.

Bij een taxatie wordt er naar meerdere aspecten gekeken. Er wordt tijdens een taxatie naar de kwaliteit van bijvoorbeeld het gebouw gekeken, maar dat niet alleen. De ligging is bijvoorbeeld ook belangrijk. Als jij je huis wilt verkopen, maar vorig jaar hebben ze naast je huis een coffeeshop gebouwd, dan zal je huis in waarde zakken.

Taxaties van gebouwen in Den Haag

Den Haag is niet alleen een grote en invloedrijke stad, omdat hier de politiek het meeste in beweging is, het is voor taxateurs ook een speciale stad om in te werken. In Den Haag zijn namelijk nog hele oude en bijzondere gebouwen te vinden, dit maakt het werk extra interessant voor het houden van een taxatie. Ook de verschillende wijken in Den Haag zoals:

 • Schilderswijk,
 • Loosduinen,
 • Vogelswijk,
 • Scheveningen

geven de stad Den Haag een speciaal karakter. Den Haag is waarschijnlijk een van de steden waarin iedereen in Nederland wel meerdere wijken op kan noemen, zowel in positieve of in negatieve zin. Deze (soms ongewilde) bekendheid heeft natuurlijk ook invloed op de taxatie.

Woning verkopen of kopen in Den Haag

Of je nu nou een woning wilt gaan kopen of verkopen in Den Haag, het is altijd handig om meerdere taxaties te laten doen. De ene taxateur geeft bijvoorbeeld een waarde van 350.000 euro voor een woning, terwijl een andere taxateur de woning een waarde geeft van 300.000 euro. Er kunnen dus nogal grote verschillen inzitten tussen de verschillende taxateurs. Het doen van meerdere taxaties geeft je wat dat betreft een beter en realistischer beeld.

Waardebepaling

Is waardebepaling gelijk aan taxatie

Hoewel taxatie een waardebepaling is, kan waardebepaling veel breder zijn dan een taxatie. Een taxatie door erkende taxateurs heeft een officieel karakter en brengt kosten met zich mee. Het rapport dat gemaakt wordt is dan te gebruiken bij eventuele koop of verkoop van een woning.

U kunt echter ook een waardebepaling zelf uitvoeren. Op deze manier krijgt u een globale indruk van de prijs van uw woning, zodat u weet wat de eventuele mogelijkheden zijn. Bij een waardebepaling van een bedrijf gaat het niet alleen maar om de staat, de grote en de ligging van het bedrijf, maar ook over de omzet, de concurrentie in de omgeving en de bereikbaarheid speelt hier een veel grotere rol.

Vooral omdat het hier meestal om grotere bedragen gaat en u zonder expertise snel te veel geld betaald of te weinig vraagt, is het hier van groot belang een bedrijf in te schakelen dat zeer deskundig is op dit gebied.

Wanneer waarde bepaling van uw bedrijf

Omdat waardebepaling van een bedrijf onderdeel uitmaakt van diverse fiscale heffingen, is het verstandig om veranderingen binnen het bedrijf goed af te stemmen met de belastingdienst. De belastingdienst heeft veelal een eigen visie op de waarde van een bedrijf, daarom is het van groot belang dat u te weten komt wat die visie is. Om te weten te komen wat die visie is en waar u aan toe bent, kunt u het beste een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in waardebepalingen van bedrijven en ondernemingen. Zo’n bedrijf van waarderingsdeskundigen heeft veel ervaring met de belastingdienst en voert de nodige discussies om het beste voor u te bereiken. Situaties die aanleiding geven voor een waardebepaling zijn:

 • Aankoop en verkoop van een bedrijf of werknemers die actief gaan deelnemen.
 • Het bedrijf wordt aan familie overgedragen.
 • Mensen stappen uit het bedrijf(afkoopsom bepalen).
 • U denkt dat er te veel heffingen aan de fiscus worden betaald.

Waarom waarde bepaling van mijn woning

Indien u graag wilt weten wat uw woning op dit moment waard is, maar nog geen kosten wilt maken voor een taxatie rapport, kunt u een waardebepaling van uw woning doen. Enkele redenen voor een waardebepaling kunnen zijn:

 • U bent van plan om uw woning te verkopen en wilt graag een idee hebben van de prijs die u kunt vragen.
 • U wilt weten wat u kunt besteden indien u opzoek gaat naar een andere woning.
 • U bent benieuwd wat de overwaarde van uw woning is.

Is een waardebepaling op internet geldig

Een waardebepaling van een woning heeft niets met geldigheid te maken. Dus gaat u een waardebepaling op internet uitvoeren, dan geldt deze waarde voor u als richtlijn. Deze waardebepaling is echter voor geen enkele geldverstrekker geldig. De woningwaardemeter op internet is hier aan te bevelen. Geen enkele waardebepaling van woningen of bedrijven op het internet, is geldig als officieel materiaal voor de belastingdienst of geldverstrekkers. Hier heeft u altijd een taxatie rapport voor nodig.

Hoe voer ik een waardebepaling uit

Een waardebepaling van uw woning, kunt u het beste uitvoeren door te zorgen dat u goed op de hoogte bent van de huidige woningmarkt. Door eenvoudig te informeren via internet of bij makelaars naar de vraagprijs van vergelijkbare woningen in dezelfde regio, heeft u al een goede richtlijn. Door te kijken welke extra’s uw huis nog heeft of juist niet heeft, kunt u deze richtlijn bijstellen. Ook op internet zijn meerdere mogelijkheden om de waarde te kunnen bepalen van uw woning.