Monthly Archives: November 2015

Woz waarde

Wat betekent: WOZ waarde

WOZ waarde is de afkorting van wet Waardering Onroerende Zaken. Dit is een Nederlandse wet die bestaat sinds 1994 en is pas in 1997 landelijk ingevoerd.

De WOZ waarde regelt in heel Nederland de waardering van allerlei onroerend goed. Deze wet is ingevoerd ten behoeve van de belastingdienst. Voordat de WOZ namelijk bestond, moest men zelf de waarde van een eigen woning of andere onroerende zaken bij de belastingaangifte vaststellen. Dit leidde echter tot complicaties en onenigheden ten opzichte van de belastingdienst, met als gevolg vele rechtszaken. Met de WOZ waarde kan de overheid nu voor een aantal belastingen deze vaste waarden aanhouden.

Wanneer een WOZ beschikking

Indien u eigenaar van onroerend goed bent, ontvangt u aan het begin van ieder jaar een WOZ beschikking van uw gemeente. In deze WOZ beschikking staat de waarde van uw onroerend goed vermeld, zoals de gemeente dat heeft vastgesteld. De gemeente stelt die waarde vast aan de hand van een taxateur in dienst van het Kadaster.

Deze taxateurs bepalen de waarde van uw onroerend goed niet op exact dezelfde manier zoals een taxatie die uzelf bij koop of verkoop van onroerend goed laat uitvoeren.

De berekening wordt op een meer globale manier vastgesteld. Het gaat hier namelijk slechts om een richtlijn voor waardebepaling. De waarde in de WOZ beschikking wordt door meerdere instanties gebruikt om de nodige belastingheffingen aan u op te leggen. Belastingen zoals:

  • Onroerende zaak belastingen
  • Waterschapsheffingen.
  • Eigen woning forfait voor de inkomstenbelasting.

Hoe hoger de waarde die in de beschikking staat, des te meer u zult moeten betalen aan de diverse belastingen. Is dus de waarde die in de beschikking staat volgens u te hoog, laat deze dan herberekenen. Dit te hoge eigen woning forfait kan ook van invloed zijn op de executiewaarde.

Kan ik ook bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ waarde van uw onroerend goed, zult u eerst bezwaar moeten maken alvorens er een herberekening gemaakt kan worden. Om bezwaar te gaan maken aan uw gemeente, kunt u een WOZ jurist raadplegen. Deze juristen zijn gespecialiseerd in onroerend goed zaken. Indien u in de bezwaarprocedure met de juiste feiten en argumenten komt, wordt de WOZ waarde meestal door de gemeente om laag bijgesteld. Wel is belangrijk dat tijdens deze bezwaar procedure de gestelde termijnen in acht worden genomen. Meestal staat hier nadat u een WOZ beschikking heeft ontvangen zes weken voor.

Hoe controleer ik of WOZ waarde klopt

De WOZ waarde die u dit jaar ontvangt, is vastgesteld op 1 januari van het vorige jaar. Dit is namelijk de waarde peildatum. Omdat het u behoorlijk veel geld kan kosten als u te veel betaald, kunt u controleren of deze waarde wel klopt. Dit kunt u doen door woningen te vergelijken, die verkocht zijn op de peildatum. Hier zijn de volgende manieren voor:

  • Taxatie rapport opvragen bij de gemeente.
  • De koopsomtelefoon van het gemeentelijke kadaster bellen.
  • Een koopsommen overzicht downloaden.

Wie berekent de WOZ waarde

De WOZ waarde wordt uitgerekend aan de hand van kadaster gegevens. De WOZ waarde wordt dus niet door de gemeente zelf maar door het kadaster gedaan. Het kadaster is namelijk een losstaand onderdeel van de gemeente. Deze waardebepaling gebeurt sinds 2007 jaarlijks en wordt uitgevoerd door taxateurs in dienst van het kadaster. Er wordt bij deze waarde bepaling niet zo zeer naar de staat van het onroerend goed gekeken, maar naar de omgeving en oppervlakte van het object.