Hoofdpagina

Waarom een taxatie rapport

Het doel van een taxatie rapport is, dat er een goed inzicht in de kwaliteit van een object wordt geboden. Een taxatie rapport zorgt er dus voor, dat de verkoop en aankoop van objecten wat de prijs betreft eerlijk verloopt.

Zou u namelijk geen taxatie rapport hebben gezien met daarop het bedrag wat een object waard is, kan het mogelijk zijn dat u te veel betaalt. Naast de eerlijkheid en zekerheid voor u zelf, geeft een taxatie rapport ook zekerheid aan de hypotheekverstrekker. Daarom stellen geldverstrekkers het als een verplichting een taxatie rapport op te laten maken, indien u een object wilt kopen en daarvoor een lening in welke vorm dan ook wilt aanvragen.

In verband met de onroerend goed belasting WOZ, wordt uw woning ook eens per jaar door de gemeente getaxeerd. Hier worden echter geen taxatie rapporten van gemaakt. Dit zijn globale schattingen en geven slechts een richtlijn aan. Een goede aankoopmakelaar zal een taxatierapport eisen.

Is ieder taxatie rapport geldig

Niet ieder taxatie rapport met waardebepaling hoeft geldig te zijn. Heeft u een taxatie rapport nodig om een hypotheek aan te kunnen vragen, dan kan de hypotheekverstrekker ook bepaalde eisen stellen, waaraan het taxatie rapport moet voldoen. Er is echter wel een afspraak onder alle geldverstrekkers aan welke kwaliteitseisen een taxatie rapport en de taxateur moeten voldoen. Zo hoort een taxateur namelijk ingeschreven te staan bij een erkend register. Verder moet het taxatie rapport voldoen aan “het model taxatie rapport financiering woonruimte”, dat het laatste is uitgegeven. Voldoet het taxatie rapport aan deze kwaliteitseisen, dan wordt het door de meeste geldverstrekkers geaccepteerd. Het enige waar geldverstrekkers nog moeilijk over kunnen doen, is de afstand waarop de taxateur van het object gevestigd is. Bij de meeste geldverstrekkers geldt een afstand van maximaal 20 km. Alleen de Postbank en ASR eisen maximaal 10 km.

Wanneer een taxatie rapport

Enkele redenen voor een taxatie rapport kunnen zijn:

  • Bij de aankoop van een woning: indicatie koopprijs, hypotheek verstrekking, nieuwbouw taxatie, herbouw waarde(opstalverzekering).
  • Bij de verkoop van een woning: indicatie verkoopprijs of indien er een bod op uw woning is uitgebracht.
  • Hypotheek: oversluiten van de hypotheek, verbouwing(2e hypotheek).
  • Andere redenen: bij overlijden(successierechten), bij echtscheiding(boedelscheiding), hertaxatie i.v.m. de WOZ waarde.

Waar moet een taxateur aan voldoen

Zorg dat u een taxateur neemt die aangesloten is bij een erkend taxatiebureau of een officieel taxatie register. Op deze manier bent u zeker van de vakbekwaamheid en integriteit van de taxateurs. Enkele registers waar de taxateur bij moet zijn aangesloten zijn:

  • VastgoedCert: Dit register is een fusie van de registers CRMT, NRVT en SRT.
  • SCVM: De raad voor accreditatie heeft dit register de hoogst mogelijke erkenning gegeven.
  • Het register stichting WOZ, is recentelijk ook opgegaan in VastgoedCert.

Hoe wordt het taxatie rapport tarief berekend

De kosten van een taxatie rapport is in vele gevallen afhankelijk van de waarde executiewaarde van het object dat getaxeerd wordt. Het gebruikelijke percentage is hier 0,185 % van de taxatie waarde van het object. De laatste tijd zijn er echter steeds meer aanbieders van taxatie rapporten die een vast tarief hanteren. Deze vaste tarieven zijn goedkoper bij objecten boven de € 150.000,-.